1
KES
19.00
KP-V P-07, P07

KP-V - FC Folk YJ  3 - 4

Urheilukenttä N
Tilastot

3 - 4

FC Folk YJ
(3-1)