KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAVIESTIN SÄÄNNÖT

(Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus hyväksynyt 16.5.2022)

1 §

Maakuntaviesti hiihdetään kahdessa sarjassa: 1) A-sarjassa kilpailevat 13 edellisen viestin parasta 1-joukkuetta. Ne A-sarjan joukkueet, jotka häviävät B-sarjan kahdelle (2) parhaalle 1-joukkueelle, voidaan pudottaa B-sarjaan. 2) B-sarjassa kilpailevat maakuntaviestialueen muut 1-joukkueet sekä 2-, 3- tai 4-joukkueet. Viestijoukkueiden määrää ei ole rajoitettu. B-sarjasta voidaan kerralla nostaa A-sarjaan enintään kaksi (2) joukkuetta.

2 §

Maakuntaviestin enimmäispituus voi olla korkeintaan 62 km. Hiihtoreitin kuten muutkin paikalliset järjestelyt hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton maakuntaviestityöryhmä.

3 §

Maakuntaviestissä hiihdetään kahdeksan (8) osuutta, jotka jakaantuvat seuraavasti:
- osuus: naiset 5 km, perinteinen hiihtotapa
- osuus: miehet 5 km, perinteinen
- osuus: naiset 16 v 3 km, perinteinen
- osuus: miehet 13 km, perinteinen
- osuus: miehet 13 km, vapaa hiihtotapa
- osuus: naiset 3 km, vapaa
- osuus: miehet 16 v 3 km, vapaa
- osuus: miehet 5 km, vapaa

Neljä (4) osuutta hiihdetään perinteisellä ja neljä (4) osuutta vapaalla hiihtotavalla.

N 16 ja N ja M 16 -osuuksien hiihtotavat vaihtuvat vuorovuosina.

4 §

Edustusoikeus
Pääsääntö: Edustusoikeus on kilpailijalla, jonka asuinpaikka on edellisen vuoden alussa ollut edustamansa joukkueen kotipaikka. Kotipaikka määrittelyn perustana on vuoden 2000 kuntajako.

Kilpailijan kotipaikka määräytyy asumisosoitteen perusteella. Useamman osoitteen tapauksissa ratkaisun tekee maakuntaviestityöryhmä.

Lisäsääntö 1: Keski-Pohjanmaan liiton maakuntaviestityöryhmällä on oikeus sille 1.–30.11. välisenä aikana osoitetusta kirjallisesta anomuksesta myöntää poikkeus, jos osoitetaan viestiin ehdotetun kilpailijan todistettavasti muuttaneen asumaan joukkueen kotipaikalle ennen 1.9. Anomus osoitetaan Keski-Pohjanmaan liiton kirjaamoon 1.–30.11. välisenä aikana. Tämän jälkeen saapuneita anomuksia ei käsitellä.

Lisäsääntö 2: Edustusoikeus niin halutessaan on myös kilpailijalla, joka opiskelun tai muun syyn vuoksi asuu maakuntaviestialueen ulkopuolella olevalla paikkakunnalla. Tällöin oikeus edustaa entisen kotipaikkansa joukkuetta perustuu ns. kasvattajanäkökohtaan. Tällaisissa tapauksissa edustusoikeutta on anottava vuosittain 1.11–30.11 välisenä aikana. Anomus lähetetään Keski- Pohjanmaan liiton kirjaamoon. Myöhästyneitä anomuksia ei käsitellä.

Lisäsääntö 3: Maakuntaviestialueen sisällä asuinpaikan muutosta johtuvat edustusoikeudet ratkaistaan pääsäännön sekä lisäsääntö 1 perusteella.

Joukkueen edustuskelpoisuudesta vastaa joukkueen johtaja.

5 §

Sääntöjen tulkinnasta mahdollisesti syntyvät erimielisyydet ratkaisee Keski-Pohjanmaan liiton maakuntaviestityöryhmä. Tämä elin myös hyväksyy viestiin lahjoitettavien kiertopalkintojen säännöt sekä valvoo niiden toteuttamista yhdessä lahjoittajien edustajien kanssa.

KILPAILUMÄÄRÄYKSIÄ

Maakuntaviestissä kilpaillaan vuoden 2000 kuntajaon pohjalta.

A. Sarjajako

1. A-sarjassa hiihtävät seuraavat 1-joukkueet:

……….

2. B-sarjassa hiihtävät muut 1-joukkueet sekä 2-, 3-, 4-joukkueet. Joukkueiden määrää ei ole rajoitettu.

……….

B. Hiihtotapa ja hiihdettävät matkat:

Neljä ensimmäistä osuutta hiihdetään perinteisellä, neljä viimeistä vapaalla hiihtotavalla. Kaikkien osuuksien varrella on valvontapisteitä Hiihtoliiton sääntöjen mukaisesti. Viestissä noudatetaan maakuntaviestisääntöjen ohella kansallisia ja kansainvälisiä maastohiihtosääntöjä.

Lähtöjärjestys määritellään siten, että A-sarjan joukkueet lähtevät eturivistä edellisen viestin tulosten perusteella voittaja keskeltä. Loput 1-joukkueet lähtevät toisen rivin keskeltä edellisen viestin paremmuusjärjestyksessä. Seuraavaksi sijoitetaan muut joukkueet edellisen viestin paremmuusjärjestyksessä toisesta rivistä alkaen, jatkuen kolmanteen ja neljänteen riviin.

KILPAILTAVANA OLEVAT KIERTOPALKINNOT

Maakuntaviestissä kilpaillaan seuraavista palkinnoista:

- Keskipohjanmaa-lehden lahjoittama ”KESKIPOHJANMAAN KILPI”, jonka saa A-sarjan voittaja vuodeksi haltuunsa. Kun kilpi on kiertänyt 10 vuotta, sen saa omakseen viestiin osallistuvien joukkueiden kotipaikka, jonka joukkueet (1-2 joukkueet) ovat siihen mennessä hankkineet kilpeen eniten kiinnityspisteitä.

- Keski-Pohjanmaan liiton B-sarjaan lahjoittama ”KESKI-POHJANMAAN KILPI”, jonka sarjan voittaja saa vuodeksi haltuunsa. Kilven saa lopullisesti omakseen viestiin osallistuvan joukkueen kotipaikka, jonka joukkueet ensimmäisenä saavuttavat viisi kiinnitystä.

Kiertopalkintopisteisiin vaikuttavat ainoastaan A-sarjan sekä B-sarjan 1- ja 2-joukkueiden sijoitukset.

- Osuuskauppa KPO:n lahjoittama ”KPO:N POKAALI ”, jonka saa vuodeksi haltuunsa viestiin osallistuvan 1-joukkueen kotipaikka, joka eniten nostaa sijoitustaan edellisen vuoden sijoitukseen verrattuna. Pokaalin saa omakseen sen 1-joukkueen kotipaikka, jonka joukkue saavuttaa ensin 2 kiinnitystä.

Kaustisen Pohjan-Veikot ry. 
0178984-0
Urheilutie 10, 69600 Kaustinen
040 522 8977, veikot@kp-v.fi


Toimisto avoinna:
Ma - Ke 10 - 16
To 12 - 18
(poikkeavat aukioloajat Facebook)